วัฒนธรรมของ บริษัท

วิสัยทัศน์: เพื่อเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรระดับโลกสำหรับระบบยึด


ภารกิจคือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดหาตัวยึดในอุตสาหกรรมของจีน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงและมีความแม่นยำ เสริมสร้างและเสริมสร้างมาตุภูมิของเรา


แนวคิดเรื่องคุณค่า: ความรักความกตัญญูความรับผิดชอบ


ปรัชญาหลัก: การรวมทรัพยากรการบริการระดับมืออาชีพ


ความฝัน: เรามุ่งมั่นที่จะบริการระดับมืออาชีพสำหรับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหลักของเราสร้างมูลค่ารับใช้จีนและกระชับโลก!